Algemeen
Intro
Startpagina
Wie is Yves?
 Politiek
Archief
Brugse Leeuw
Interview
 Dagboek
Recent
Campagne '12
Campagne '10
Campagne '09
Campagne '07
Campagne '06
Campagne '04
 Over Yves
Als senator
Als gemeenteraadslid
In de werking
 Senaat
De fractie
Initiatieven
Dossier brandweer
Dossier kieswetgeving
 Gemeenteraad
De fractie in Brugge
Initiatieven
 Multimedia
E-kaartjes
Nieuwsbrief
 Varia
Links
Contact
Privacy
Disclaimer
Copyright
Pershoek


Yves in de partij en in de beweging

In de Vlaamse Beweging

Zijn activiteiten binnen het Vlaams Belang hangen per definitie samen met zijn engagement binnen de Vlaamse Beweging. Alhoewel hij niet uit het klassieke Vlaams-nationaal nest kwam, voelde hij zich al op jonge leeftijd sterk aangetrokken tot de Vlaamse Beweging.

Zo werd hij op zijn 16de lid van het Nationalistisch Jongstudentenverbond in Brugge. In zijn studentenperiode in Gent was hij aanvankelijk vooral actief binnen de Proteastudentenvereniging. Hij was er redactiesecretaris van het tijdschrift 'Voortrekker' waarin werd ingegaan tegen de waanzinnige desinformatie over het Zuid-Afrika van die tijd. Hij was tevens medestichter van de Vlaamse Studenten Gent. Deze vereniging ging echter vlug over in de Nationalistische Studentenvereniging die in 1988 opnieuw werd opgericht aan de RUG. Yves Buysse was ab-actis in het eerste NSV-praesidium. In diezelfde periode maar ook na zijn studententijd bleef hij de radicale Vlaamse verenigingen volgen. Actievoeren met Voorpost en met het Taalaktiekomitee in de Vlaamse Rand rond Brussel hoorden hier vanzelfsprekend ook bij.

Actief bij het Vlaams Belang in Brugge

Als lid van het arrondissementeel en afdelingsbestuur houdt Yves Buysse zich vooral bezig met de opvolging van de lokale bladen: inzamelen van de teksten, zoeken naar passende illustraties,... voor zo'n acht publicaties in het arrondissement Brugge. Deze periodieke publicaties zijn in de niet-verkiezingsperiodes de belangrijkste financiële kost voor het Vlaams Belang. Ze zijn zeer belangrijk als antwoord op de persboycot waarvan het Vlaams Belang het slachtoffer is. De Brugse Leeuw is het plaatselijk Vlaams Belang-blad in Brugge.

  U kan hier ook het recentse exemplaar
van De Brugse Leeuw lezen.

Actief bij het Vlaams Belang op nationaal vlak

 • Rechterhand Frank Vanhecke
  Yves Buysse werd door Rinke van den Brink in zijn boek 'De Jonge Turken van het Vlaams Blok' de duvelstoejager van de partijvoorzitter Frank Vanhecke genoemd. Als persoonlijke medewerker van Frank Vanhecke hield Yves Buysse zich onder andere bezig met de contacten met de vele partijdiensten. Ook vandaag, als senator, besteedt hij een groot deel van zijn beschikbare tijd aan partijwerk op het nationaal secretariaat, waar hij nauw blijft samenwerken met de partijvoorzitter.
 • Personeelsdirecteur
  Als personeelsdirecteur is hij verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de 110 medewerkers die het Vlaams Belang op de verschillende diensten, fracties en secretariaten telt. Hij zetelt samen met o.a. Gerolf Annemans, Karim Van Overmeire en Philip Claeys in de nationale examencommissie. Op basis van het advies van deze commissie beslist het partijbestuur over de aanwervingen van nieuwe medewerkers. Geïnteresseerden kunnen hier steeds een sollicitatieformulier opvragen.
 • Verslaggever partijbestuur
  Sinds het najaar van 1996 is Yves Buysse verslaggever op de wekelijkse vergaderingen van het nationale partijbestuur. Dit gremium is samengesteld uit de kopstukken van de partij en is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking van de partij.
 • Internetwerkgroep
  Het Vlaams Belang besteedt terecht veel aandacht aan zijn nationale webstek. In tijden van politieke correctheid en van een tweederangsbehandeling van de partij in bepaalde media, is het internetmedium zeer nuttig. Yves Buysse maakt deel uit van de nationale redactieploeg die alles opvolgt en steeds opnieuw actualiseert. Een bezoekje aan www.vlaamsbelang.org wordt dan ook erg aanbevolen.
 • Initiatiefnemer e-magazine
  In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen lanceerde het Vlaams Belang op 1 september 2000 op voorstel van Yves Buysse het E-magazine. Deze electronische nieuwsbrief verschijnt nog steeds met een vaste wekelijkse frequentie. Voor de inhoud en de aangename schrijfstijl tekenen Tom Van Den Troost en Dirk De Smedt verantwoordelijk.
 • Gezinsdag in Brugs Boudewijnpark
  Yves Buysse was de initiatiefnemer voor de gezinsdag van het Vlaams Blok in het Brugse Boudewijnpark op 1 mei 2002. Deze gezinsdag lokte meer dan 5000 deelnemers en is tot nader order de grootste manifestatie sinds het ontstaan van de partij.
 • Verkiezingscel
  Sinds de verkiezingen van juni 1994 is Yves Buysse verantwoordelijk voor de Verkiezingscel van het Vlaams Blok en sinds 14 november 2004 van het Vlaams Belang. Deze cel beantwoordt vragen in verband met de verkiezingswetgeving (Hoe geldig stemmen? Hoe stemmen bij volmacht? Waar wordt elektronisch gestemd? Nemen Belgen in het buitenland deel aan onze verkiezingen? ...) en moet ervoor zorgen dat alle administratie die verband houdt met de verkiezingen (voordrachtsakten, bescherming letterwoord, ...) correct opgevolgd wordt. Hebt u hierover vragen? Stuur een bericht naar info@yvesbuysse.be!


| Laatste nieuws
Veiligheidsmensen en hulpverleners kunnen op het Vlaams Belang rekenen!
[19.05.2014] Gisteren vond in Antwerpen de nationale verkiezingsmeeting van het Vlaams Belang plaats. Verschillende sprekers gaven aan wat de unieke rol van onze partij vandaag is en waarom de kiezer met een sterk Vlaams Belang in de verschillende parlementen een noodzakelijke stok achter de deur heeft. Opgemer...
Immigratiedruk op de Europese buitengrenzen neemt toe
[16.05.2014] In een nieuw rapport waarschuwt Frontex andermaal voor de toenemende immigratiedruk op de Europese buitengrenzen. Sinds januari werden al 42.000 illegale immigranten onderschept. Dat zijn er meer dan drie keer zoveel als in dezelfde tijdsspanne van vorig jaar, toen op 12.400 werd afgeklokt. Frontex...
| En verder...
  Vlaams Belang   ©2017 V.U.: Yves Buysse - info@yvesbuysse.be - www.yvesbuysse.be
Sparrenstraat 17, 8310 Assebroek - Tel: 0475/82.21.33 - Fax: 050/82.03.02
Nieuwsbrief: