Algemeen
Intro
Startpagina
Wie is Yves?
 Politiek
Archief
Brugse Leeuw
Interview
 Dagboek
Recent
Campagne '12
Campagne '10
Campagne '09
Campagne '07
Campagne '06
Campagne '04
 Over Yves
Als senator
Als gemeenteraadslid
In de werking
 Senaat
De fractie
Initiatieven
Dossier brandweer
Dossier kieswetgeving
 Gemeenteraad
De fractie in Brugge
Initiatieven
 Multimedia
E-kaartjes
Nieuwsbrief
 Varia
Links
Contact
Privacy
Disclaimer
Copyright
Pershoek


Dossier kieswetgeving

Als verantwoordelijke voor de Verkiezingscel van de partij, heeft senator Yves Buysse zich langzaam opgewerkt tot een autoriteit inzake kieswetgeving. Hieronder vindt u zijn tussenkomsten dienaangaande terug.

Totaal: 13 teksten
[05.09.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Vrijwilligers in stem- en telbureaus
[03.03.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Verkiezingen - Bijzitters met een volmacht - Plaats van uitoefening
[03.03.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Verkiezingen - Stemrecht - Politieagenten in dienst
[19.11.2010] Senaat - Wetsvoorstel
Neutraliteit kiesbureaus
[24.05.2010] Algemeen - Nieuws
Stemmen met volmacht op 13 juni?
[25.09.2007] Senaat - Wetsvoorstel
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
[22.03.2007] Senaat - Mondelinge vraag
Het stemrecht van Belgen in het buitenland
[16.12.2006] Senaat - Tussenkomst
Bespreking kieswet
[09.11.2006] Senaat - Schriftelijke vraag
Evaluatie militairen kandidaat voor gemeente- en provincieraad
[09.02.2006] Senaat - Mondelinge vraag
De mogelijkheid van politieambtenaren om een politiek mandaat uit te oefenen
[14.06.2005] Senaat - Wetsvoorstel
Uitbreiding stemming bij volmacht - Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147bis van het Kieswetboek
[11.12.2003] Senaat - Tussenkomst
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen
[04.12.2003] Senaat - Tussenkomst
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen


| Laatste nieuws
Veiligheidsmensen en hulpverleners kunnen op het Vlaams Belang rekenen!
[19.05.2014] Gisteren vond in Antwerpen de nationale verkiezingsmeeting van het Vlaams Belang plaats. Verschillende sprekers gaven aan wat de unieke rol van onze partij vandaag is en waarom de kiezer met een sterk Vlaams Belang in de verschillende parlementen een noodzakelijke stok achter de deur heeft. Opgemer...
Immigratiedruk op de Europese buitengrenzen neemt toe
[16.05.2014] In een nieuw rapport waarschuwt Frontex andermaal voor de toenemende immigratiedruk op de Europese buitengrenzen. Sinds januari werden al 42.000 illegale immigranten onderschept. Dat zijn er meer dan drie keer zoveel als in dezelfde tijdsspanne van vorig jaar, toen op 12.400 werd afgeklokt. Frontex...
| En verder...
  Vlaams Belang   ©2017 V.U.: Yves Buysse - info@yvesbuysse.be - www.yvesbuysse.be
Sparrenstraat 17, 8310 Assebroek - Tel: 0475/82.21.33 - Fax: 050/82.03.02
Nieuwsbrief: