Algemeen
Intro
Startpagina
Wie is Yves?
 Politiek
Archief
Brugse Leeuw
Interview
 Dagboek
Recent
Campagne '12
Campagne '10
Campagne '09
Campagne '07
Campagne '06
Campagne '04
 Over Yves
Als senator
Als gemeenteraadslid
In de werking
 Senaat
De fractie
Initiatieven
Dossier brandweer
Dossier kieswetgeving
 Gemeenteraad
De fractie in Brugge
Initiatieven
 Multimedia
E-kaartjes
Nieuwsbrief
 Varia
Links
Contact
Privacy
Disclaimer
Copyright
Pershoek


Nieuws uit de Senaat

Hieronder vindt u het overzicht van de recente tussenkomsten van Yves in zijn mandaten, alsook interessante nieuwsfeiten.

Totaal: 177 teksten
[17.07.2013] Senaat - Interpellatie
Toekomst Civiele Bescherming naar Griekse kalender - Regering heeft duidelijk andere prioriteiten
[21.02.2013] Senaat - Schriftelijke vraag
Gevangenissen: opleiding plan radicalisme
[20.02.2013] Senaat - Schriftelijke vraag
Militairen kandidaat op 14.10.2012
[19.02.2013] Senaat - Interpellatie
Het @migo-boras project
[01.10.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Bijzondere vergoeding fysieke schade bij redden van personen in levensgevaar
[05.09.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Vrijwilligers in stem- en telbureaus
[16.08.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Personeelsverloop in onze gevangenissen - Exit-gesprekken nog in voorbereidende fase
[15.08.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Geen vaste post spoorwegpolitie in station Kortrijk - Brief korpschef blijft meer dan een jaar onbeantwoord
[19.07.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Reeds 51 militairen zullen zich op 14 oktober kandidaat stellen
[04.06.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Gewapende private bewakingsfirma's op Belgische handelsschepen
[31.05.2012] Senaat - Interpellatie
Diefstallen boorddocumenten voertuigen met 15% gestegen
[29.05.2012] Senaat - Interpellatie
Wat met de mogelijke herziening van het Schengenverdrag? - 5-2296
[23.05.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Uitgeprocedeerde of illegale gezinnen in tussenwoningen: 1 op 4 verdwijnt in illegaliteit
[07.05.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Vrijstelling taks op motorbrandstof diplomaten
[06.05.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Bedrijfsartsen bij de overheid
[27.04.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Kostprijs ondertekening wetten en besluiten door staatshoofd in buitenland - 2009 - 2011: 80.000 euro!
[24.04.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Vrijwilligers civiele bescherming
[22.02.2012] Senaat - Nieuws
Methadonbehandelingen in gevangenissen nemen toe
[20.02.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Rechtstreekse treinverbinding Brugge - Zaventem opnieuw op agenda
[18.02.2012] Senaat - Schriftelijke vraag
Minister geeft achterstand toekenning statuut zorgkundige toe
[26.01.2012] Senaat - Wetsvoorstel
Systematisch vermoorden blanke boeren in Zuid-Afrika
[02.12.2011] Senaat - Nieuws
Verkiezingswaarnemer in Moskou
[26.11.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Dubbele nationaliteit - Toestand in België
[10.11.2011] Senaat - Persmededeling
Vlaams Belang senaatsfractie stelt Yves Buysse voor als lid van Comité I
[20.10.2011] Senaat - Wetsvoorstel
Parlementaire onderzoekscommissie Dexia
[03.08.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Asielzoekers in voormalige Rijkswachtgebouw Knokke-Heist - 5-612
[02.08.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Rijexamen: afleggen in een andere taal dan de taal van de regio - 5-2362
[14.07.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Onmiddellijke inning bij GAS
[13.07.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Mensenhandel - Identiteitsfraude - Dimona-databank - Instellen van een alarmsysteem
[12.07.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Gevaar van zonnepanelen bij blussen van branden
[22.06.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Rechtstreekse treinverbinding tussen Brugge en Zaventem - Stand van zaken - Vraag aan minister Vervotte / nog niet beantwoord
[22.06.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Onderzoeken naar illegale tewerkstelling en mensenhandel - Sociale inspectie - Personeelsbestand - Vraag aan minister Milquet / nog niet beantwoord
[25.05.2011] Senaat - Wetsvoorstel
Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fédération Wallonie-Bruxelles"
[18.05.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Buitenlandse rijbewijzen - Omruiling - Rechtzettingen na een omwisselingen per vergissing - Vraag aan minister Milquet / nog niet beantwoord
[13.05.2011] Senaat - Nieuws
Nieuws uit Senaat
[28.04.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Gefraudeerd bij regularisatie? Blijven proberen!
[20.04.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Nog steeds geen regelgeving voor inzet politiehonden bij manifestaties
[31.03.2011] Senaat - Nieuws
Afschaffen die senatoren van rechtswege
[25.03.2011] Senaat - Interpellatie
Omruiling buitenlandse rijbewijzen
[04.03.2011] Senaat - Wetsvoorstel
Opheffing scheeftrekking vennootschapscontrole
[03.03.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Verkiezingen - Bijzitters met een volmacht - Plaats van uitoefening
[03.03.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Verkiezingen - Stemrecht - Politieagenten in dienst
[21.01.2011] Senaat - Schriftelijke vraag
Tuchtprocedures tegen magistraten
[28.12.2010] Senaat - Schriftelijke vraag
Elektronische identiteitskaarten - Uitreiking - Nog 21.089 oude identiteitskaarten in omloop
[27.12.2010] Senaat - Schriftelijke vraag
Identiteitsdocumenten - Internetsite "checkdoc.be" - Aantal vastgestelde gevallen van fraude
[16.12.2010] Senaat - Schriftelijke vraag
Osteoporose - Behandeling - Forsteo - Terugbetaling voor mannen
[19.11.2010] Senaat - Wetsvoorstel
Neutraliteit kiesbureaus
[16.11.2010] Senaat - Interpellatie
Dramatische financiële toestand van de federale politie
[08.11.2010] Senaat - Schriftelijke vraag
Nucleaire sites en Seveso-bedrijven - Tests van de waarschuwingssystemen
[12.10.2010] Senaat - Schriftelijke vraag
Gebrek aan verpleegkundigen - Sensibilisering in middelbare scholen - Evaluatie
[29.04.2010] Senaat - Wetsvoorstel
Wetsvoorstel statuut Brusselse brandweer
[08.02.2010] Senaat - Schriftelijke vraag
Intimidatie hulpverleners tijdens hun job
[03.02.2010] Senaat - Wetsvoorstel
Wijziging art 9bis van de Vreemdelingenwet
[26.01.2010] Senaat - Schriftelijke vraag
Gevaar zonnepanelen bij brandbestrijding
[18.12.2009] Senaat - Amendement
Nederlands aan de Vlaamse kust
[05.12.2009] Senaat - Mondelinge vraag
Politie in Brussel: je moet het maar doen
[02.12.2009] Senaat - Schriftelijke vraag
Cijfers ziekteverzuim Post
[13.11.2009] Senaat - Interpellatie
Bouw nieuwe beurshal op oesterparking niet voor morgen - Volgens NMBS ligt bal in kamp van Brugs stadsbestuur
[09.11.2009] Senaat - Interpellatie
Spoorverkeer Brugge - Rijsel
[08.11.2009] Senaat - Mondelinge vraag
Inzet van kynologen hulpverleningsteams
[02.11.2009] Senaat - Schriftelijke vraag
Onrustwekkende verdwijningen - Opsporingen via GSM en MMS
[24.10.2009] Senaat - Schriftelijke vraag
Inzet visueel gehandicapte personen bij Justitie
[19.10.2009] Senaat - Schriftelijke vraag
Opleiding vrijwillige brandweer
[16.10.2009] Senaat - Mondelinge vraag
Forse stijging aantal Spaanse steunaanvragers van Marokkaanse origine
[14.10.2009] Senaat - Schriftelijke vraag
Bestemming "Kamgebouw" aan station Brugge
[06.10.2009] Senaat - Schriftelijke vraag
Militair domein Ryckevelde - Brandoefeningen
[08.08.2009] Senaat - Nieuws
Vrijwaring Europees straatbeeld in de winkelopschriften
[14.07.2009] Senaat - Persmededeling
In de eerste 5 maanden van 2009 werden 380 illegalen opgepakt in Oostende en Zeebrugge - Opvallend stijgend aandeel in Zeebrugge: in mei werden enkel in Zeebrugge al 120 illegalen opgepakt
[03.07.2009] Senaat - Artikel
De berg heeft een muis gebaard
[02.06.2009] Senaat - Interpellatie
Het brandweerstatuut. Komt er schot in de zaak?
[20.12.2008] Senaat - Wetsvoorstel
Geleidelijke afschaffing kabinetten
[10.12.2008] Senaat - Schriftelijke vraag
Basisopleiding brandweer
[28.11.2008] Senaat - Persmededeling
Scheeftrekkingen allesbehalve weggewerkt - Helft meer uitkeringen voor beroepsziekten in Wallonië
[24.11.2008] Senaat - Wetsvoorstel
Wetsvoorstel tot intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst
[24.11.2008] Senaat - Wetsvoorstel
Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en Wallonië
[24.11.2008] Senaat - Wetsvoorstel
Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek
[20.11.2008] Senaat - Artikel
Uitgewezen vreemdelingen reizen nog steeds gratis
[06.11.2008] Senaat - Interpellatie
Verkeersveiligheidsfonds
[06.11.2008] Senaat - Interpellatie
Opvolging niet-verzekerde voertuigen
[01.10.2008] Senaat - Schriftelijke vraag
In beslag genomen voertuigen kunnen niet als dienstvoertuig gebruikt worden
[19.09.2008] Senaat - Schriftelijke vraag
MUG-interventiewagen - prioritair voertuig
[05.08.2008] Senaat - Nieuws
Inzet blinden en slechtzienden voor telefoontap positief geëvalueerd
[13.06.2008] Senaat - Schriftelijke vraag
Toepassing wet op de private en bijzondere veiligheid
[30.04.2008] Senaat - Interpellatie
Snellere drugtests in het verkeer dringend nodig
[26.04.2008] Senaat - Interpellatie
Stijgend aantal illegalen - Vraag om uitleg aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over "de problematiek van illegalen in het gerechtelijk arrondissement Brugge-Oostende"
[22.04.2008] Senaat - Schriftelijke vraag
Cijfers Globaal Medisch Dossier
[23.03.2008] Senaat - Artikel
Regeerakkoord
[10.03.2008] Senaat - Persmededeling
Kunstwerken Vloethemveld beschermd
[05.02.2008] Senaat - Schriftelijke vraag
Bescherming kunstwerken Vloethemveld
[15.12.2007] Senaat - Artikel
België mag niet in vraag gesteld worden
[25.09.2007] Senaat - Wetsvoorstel
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
[07.05.2007] Senaat - Nieuws
1ste opvolger Senaatslijst
[26.04.2007] Senaat - Tussenkomst
Brandweerhervorming
[24.04.2007] Senaat - Schriftelijke vraag
Verlies van portefeuille - Snelloket - Stand van zaken - Nog geen antwoord
[19.04.2007] Senaat - Mondelinge vraag
De ingebruikname van de afdeling met verscherpt toezicht van de Brugse gevangenis
[18.04.2007] Senaat - Schriftelijke vraag
Huwelijksimmigratie - Campagnes tot ontraden - Nog geen antwoord
[18.04.2007] Senaat - Schriftelijke vraag
Illegale immigratie - Campagnes tot ontraden - Bevoegdheid - Nog geen antwoord
[22.03.2007] Senaat - Mondelinge vraag
Het stemrecht van Belgen in het buitenland
[12.03.2007] Senaat - Wetsvoorstel
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt - Teneinde de taalkennis van de beroepsbeoefenaars van de gezondheidszorgberoepen op te leggen
[08.03.2007] Senaat - Interpellatie
Luchtvaartmaatschappijen die weigerachtig staan tegenover repatriëringen onder escorte
[06.03.2007] Senaat - Wetsvoorstel
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet
[06.03.2007] Senaat - Wetsvoorstel
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens
[05.03.2007] Senaat - Schriftelijke vraag
Rust- en verzorgingstehuizen - Bejaarden uit buurlanden - Nog geen antwoord
[05.03.2007] Senaat - Schriftelijke vraag
Asielbeleid - Conventie van Dublin - Gevolgen voor België - Nog geen antwoord
[05.03.2007] Senaat - Schriftelijke vraag
Haven van Antwerpen - Werking mobiele scanner - Resultaten - Nog geen antwoord
[05.03.2007] Senaat - Schriftelijke vraag
Visumcontrole - Vingerafdrukken - Nog geen antwoord
[21.02.2007] Senaat - Schriftelijke vraag
Asielzoekers - Turkije - Aantal - Nog geen antwoord
[06.02.2007] Senaat - Schriftelijke vraag
Productiviteit van De Post - Verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië
[09.01.2007] Senaat - Persmededeling
Discussie splitsing BHV andermaal afgevoerd
[08.01.2007] Senaat - Schriftelijke vraag
Verkiezingen - Volmachten voor gevangenen - Nog geen antwoord
[21.12.2006] Senaat - Interpellatie
Bijkomende posten voor de spoorwegpolitie
[21.12.2006] Senaat - Interpellatie
Toekomstige bestemming van de kazerne in Zedelgem en van het militaire domein Vloethemveld
[16.12.2006] Senaat - Tussenkomst
Bespreking kieswet
[08.12.2006] Senaat - Tussenkomst
Wetsvoorstel cameratoezicht
[06.12.2006] Senaat - Wetsvoorstel
Wetsvoorstel betreffende het ritsen op de openbare weg
[30.11.2006] Senaat - Interpellatie
De mogelijkheid voor de federale politie om in beslag genomen voertuigen als dienstvoertuig te kunnen gebruiken
[09.11.2006] Senaat - Schriftelijke vraag
Evaluatie militairen kandidaat voor gemeente- en provincieraad
[24.07.2006] Senaat - Wetsvoorstel
Resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat
[27.06.2006] Senaat - Schriftelijke vraag
In beslag genomen auto's - Gebruik door de federale politie
[14.06.2006] Senaat - Schriftelijke vraag
Agressie op treinbegeleiders
[14.06.2006] Senaat - Schriftelijke vraag
Beëdiging van treinbegeleiders
[27.04.2006] Senaat - Wetsvoorstel
Oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren
[31.03.2006] Senaat - Wetsvoorstel
Regeling van het taalgebruik op de openbare markten
[09.02.2006] Senaat - Mondelinge vraag
De mogelijkheid van politieambtenaren om een politiek mandaat uit te oefenen
[08.12.2005] Senaat - Persmededeling
Politiewagens blijven zomaar voor het grijpen - Minister Dewael laat begaan
[28.11.2005] Senaat - Wetsvoorstel
Taalkennis van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
[17.11.2005] Senaat - Interpellatie
Uitblijven van de financiering van het Fonds Leefmilieu
[17.11.2005] Senaat - Interpellatie
Het uitblijven van de financiering van het Fonds Leefmilieu
[20.10.2005] Senaat - Mondelinge vraag
Het uitblijven van aangekondigde initiatieven inzake gezinshereniging
[14.06.2005] Senaat - Wetsvoorstel
Uitbreiding stemming bij volmacht - Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147bis van het Kieswetboek
[13.06.2005] Senaat - Schriftelijke vraag
Oprichten interventiekorps
[13.06.2005] Senaat - Schriftelijke vraag
Gemeentelijke toelage politiezone
[09.06.2005] Senaat - Schriftelijke vraag
Interventiestatistieken brandweerkorpsen
[04.05.2005] Senaat - Schriftelijke vraag
Fonds leefmilieu is leeg
[04.05.2005] Senaat - Schriftelijke vraag
Nultolerantie voor de Noordzee
[04.05.2005] Senaat - Schriftelijke vraag
Aankoop van drie B-Hunter UAV-systemen
[04.05.2005] Senaat - Schriftelijke vraag
Edingen Vlaams? vervolg
[14.04.2005] Senaat - Mondelinge vraag
Het rapport van de commissie-Paulus
[07.02.2005] Senaat - Artikel
Edingen Vlaams?
[20.01.2005] Senaat - Tussenkomst
Partijfinanciering
[23.12.2004] Senaat - Tussenkomst
Bespreking programmawet
[17.12.2004] Senaat - Amendement
Afnemen vingerafdrukken
[14.12.2004] Senaat - Persmededeling
Partijfinanciering: uitstel
[24.09.2004] Senaat - Schriftelijke vraag
Asielzoekers uit Turkije in België
[21.09.2004] Senaat - Schriftelijke vraag
Vrijlatingen van illegalen uit Refuge
[04.06.2004] Senaat - Persmededeling
Cannabisgebruik en depressies - Gedoogbeleid drugs niet langer verdedigbaar
[03.06.2004] Senaat - Mondelinge vraag
Het gezondheidstoezicht op stagiairs
[27.05.2004] Senaat - Mondelinge vraag
Vakantiegeld van het brandweerpersoneel
[07.04.2004] Senaat - Persmededeling
Splitsing kiesarrondissement
[01.04.2004] Senaat - Schriftelijke vraag
Vrijlatingen uit de Refuge
[09.02.2004] Senaat - Schriftelijke vraag
Kazerne Lissewege stand van zaken
[22.01.2004] Senaat - Schriftelijke vraag
Geen Vlaamse Leeuwenvlaggen in voetbalstadions?
[15.01.2004] Senaat - Mondelinge vraag
Het nieuwe politie-uniform
[15.01.2004] Senaat - Schriftelijke vraag
Franse bejaarden in onze rust- en verzorgingstehuizen
[14.01.2004] Senaat - Schriftelijke vraag
Reorganisatie bedrijfsrestaurants van De Post
[11.12.2003] Senaat - Tussenkomst
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen
[04.12.2003] Senaat - Tussenkomst
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen
[27.11.2003] Senaat - Mondelinge vraag
De evolutie inzake de illegalenproblematiek in Zeebrugge
[17.11.2003] Senaat - Wetsvoorstel
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen
[06.11.2003] Senaat - Mondelinge vraag
De vooropgestelde oplossingen voor het illegalenprobleem in Zeebrugge
[23.10.2003] Senaat - Mondelinge vraag
De bestemming van de kazerne in Lissewege
[15.10.2003] Senaat - Wetsvoorstel
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond 'noodweerexces'
[15.10.2003] Senaat - Wetsvoorstel
Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
[15.10.2003] Senaat - Wetsvoorstel
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen
[05.09.2003] Senaat - Schriftelijke vraag
Asielzoekers - Vingerafdrukken - Controle - Vergelijking met de databanken van de politie
[08.08.2003] Senaat - Schriftelijke vraag
Mensensmokkelaars - Vervolging
[08.08.2003] Senaat - Schriftelijke vraag
Volgmigratie - Gezinshereniging - Gezinsvorming
[31.07.2003] Senaat - Mondelinge vraag
Het Regionaal Administratief Afhandelingskantoor in Brugge en Zeebrugge
[26.03.2003] Senaat - Tussenkomst
Bespreking drugwet


| Laatste nieuws
Veiligheidsmensen en hulpverleners kunnen op het Vlaams Belang rekenen!
[19.05.2014] Gisteren vond in Antwerpen de nationale verkiezingsmeeting van het Vlaams Belang plaats. Verschillende sprekers gaven aan wat de unieke rol van onze partij vandaag is en waarom de kiezer met een sterk Vlaams Belang in de verschillende parlementen een noodzakelijke stok achter de deur heeft. Opgemer...
Immigratiedruk op de Europese buitengrenzen neemt toe
[16.05.2014] In een nieuw rapport waarschuwt Frontex andermaal voor de toenemende immigratiedruk op de Europese buitengrenzen. Sinds januari werden al 42.000 illegale immigranten onderschept. Dat zijn er meer dan drie keer zoveel als in dezelfde tijdsspanne van vorig jaar, toen op 12.400 werd afgeklokt. Frontex...
| En verder...
  Vlaams Belang   ©2017 V.U.: Yves Buysse - info@yvesbuysse.be - www.yvesbuysse.be
Sparrenstraat 17, 8310 Assebroek - Tel: 0475/82.21.33 - Fax: 050/82.03.02
Nieuwsbrief: