Algemeen
Intro
Startpagina
Wie is Yves?
 Politiek
Archief
Brugse Leeuw
Interview
 Dagboek
Recent
Campagne '12
Campagne '10
Campagne '09
Campagne '07
Campagne '06
Campagne '04
 Over Yves
Als senator
Als gemeenteraadslid
In de werking
 Senaat
De fractie
Initiatieven
Dossier brandweer
Dossier kieswetgeving
 Gemeenteraad
De fractie in Brugge
Initiatieven
 Multimedia
E-kaartjes
Nieuwsbrief
 Varia
Links
Contact
Privacy
Disclaimer
Copyright
Pershoek


> Terug naar de inhoud  Delen

[19.05.2014] Veiligheidsmensen en hulpverleners kunnen op het Vlaams Belang rekenen!
Algemeen - Nieuws

Gisteren vond in Antwerpen de nationale verkiezingsmeeting van het Vlaams Belang plaats. Verschillende sprekers gaven aan wat de unieke rol van onze partij vandaag is en waarom de kiezer met een sterk Vlaams Belang in de verschillende parlementen een noodzakelijke stok achter de deur heeft.

Opgemerkt in de slottoespraak van partijvoorzitter en Europees lijsttrekker Gerolf Annemans was wel de passage over een beroepscategorie die me nauw aan het hart ligt: politiemensen en hulpverleners in de meest brede zin.

Ik citeer hem hierna dan ook graag:

"Goede vrienden, ik weet niet of u ook die ervaring hebt maar in deze campagnedagen is er 1 categorie van mensen die mij altijd maar weer staande houden, die aan verkeerslichten hun duim omhoogsteken, die mij apart nemen, mij achterna komen en - meestal als niemand het ziet- mij komen aanmoedigen. Mij komen aanmoedigen om vol te houden. Omdat zij weten dat alleen de stemmen van het Vlaams Belang de aandacht van de machthebbers duidelijk toespitsen op hen, op al die mensen die met veiligheid bezig zijn. Op politie, brandweer, veiligheidsagenten en immigratieambtenaren. Al die mensen weten hoe erg het is, ze weten dat er niks verandert, ze weten ondertussen dat de kracht van verandering veel te slappe koffie is en ze keren zich naar de enigen die echt en duidelijk de waarborg zijn voor de harde aanpak, menselijk maar kordaat, correct maar zonder gezwalp. Veiligheidsmensen en hulpverleners weten dat het Vlaams Belang aan hun kant staat. Veiligheidsmensen weten waarom. Ik zeg dan ook met dank en met vastberadenheid hier vandaag: op ons kan u rekenen".

Veiligheid voor de burger, en grote waardering voor de mensen die elke dag opnieuw instaan voor die veiligheid zijn steeds prioritair geweest zijn voor het Vlaams Belang. Op http://www.yvesbuysse.be/show.shtml?record=0469 vindt u trouwens de voorstelling van onze recente veiligheidsbrochure.

> Terug naar de inhoud  Delen


| Laatste nieuws
Veiligheidsmensen en hulpverleners kunnen op het Vlaams Belang rekenen!
[19.05.2014] Gisteren vond in Antwerpen de nationale verkiezingsmeeting van het Vlaams Belang plaats. Verschillende sprekers gaven aan wat de unieke rol van onze partij vandaag is en waarom de kiezer met een sterk Vlaams Belang in de verschillende parlementen een noodzakelijke stok achter de deur heeft. Opgemer...
Immigratiedruk op de Europese buitengrenzen neemt toe
[16.05.2014] In een nieuw rapport waarschuwt Frontex andermaal voor de toenemende immigratiedruk op de Europese buitengrenzen. Sinds januari werden al 42.000 illegale immigranten onderschept. Dat zijn er meer dan drie keer zoveel als in dezelfde tijdsspanne van vorig jaar, toen op 12.400 werd afgeklokt. Frontex...
| En verder...
  Vlaams Belang   ©2017 V.U.: Yves Buysse - info@yvesbuysse.be - www.yvesbuysse.be
Sparrenstraat 17, 8310 Assebroek - Tel: 0475/82.21.33 - Fax: 050/82.03.02
Nieuwsbrief: